Quản lý thời gian làm việc hiệu quả

100.000 

Khoá học quản lý thời gian hiệu quả giúp bạn nhận ra được tầm quan trọng của quản lý thời gian, biết được những kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc, biết được thứ tự ưu tiên công việc quan trọng.

  • Thời lượng: 02 giờ 46 phút
  • Giáo trình: 32 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
Quản lý thời gian làm việc hiệu quả

100.000